6372664018075648
Me Today Sight - 成人亮眼膠囊 (60粒) **過濾藍光** **特別留意事項** 考慮到鋅元素的攝取建議,若同時食用本產品及ME TODAY男士/女士綜合維他命,Energise或者The GOOD Vitamin綜合維他命,每日只需食1粒就可以 產地:紐西蘭 主要成分: **葉黃素&玉米黃質 - 葉黃素是構成眼睛視網膜黃斑區域的主要色素,與玉米黃質協同作用,可以幫助過濾 Product #: stayhealthy-Me Today Sight - 成人亮眼膠囊 (60粒) **過濾藍光** 2023-09-29 Regular price: $HKD$449.0 Available from: Stay Healthy - 優質健康生活店In stock